PAIKALLISSÄÄNNÖT

WIURILA GOLF - PAIKALLISSÄÄNNÖT                                                                               voimassa 1.4.2021 alkaen

 

Täydellinen paikallissäännön teksti, johon alla olevissa paikallissäännöissä viitataan, löytyy the Official Guide to the Rules of Golf -kirjasta sekä golf.fi sivuston materiaalipankin Mallipaikallissäännöistä.

Jollei toisin mainita, rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä lyöntipelissä ja reiän menetys reikäpelissä).

 

1 Kentän ulkorajat (Sääntö 18.2)

1a) Pallo on ulkona, kun se on minkä tahansa kentän rajaksi määritetyn valkoisten tolppien toisella puolella.

1b) Pallo on ulkona, jos se päätyy ulkona olevalle tielle tai tällaisen tien toiselle puolelle. Pallo on ulkona, vaikka se tällaisessa tapauksessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua. Esimerkiksi väylien 8 ja 10 sekä 14 ja 15 välillä.

 

2 Estealueet (Sääntö 17)

2a) Kun estealue on kiinni ulkorajassa, estealueen raja yhtyy ulkorajan kanssa.

2b) Kun pelaajan pallo on löydetty miltä tahansa kentän ulkorajaan yhtyvältä punaiselta estealueelta tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on päätynyt sinne, ja kohta, josta pallo viimeksi ylitti estealueen rajan, on kentän ulkorajan puolella estealuetta, on pelaajan mahdollisuus käyttää vastakkaisen puolen vapautumista Mallipaikallissäännön B-2.1 mukaan.

 

3 Epänormaalit kenttäolosuhteet (mukaan lukien kiinteät haitat) (Sääntö 16)

3a) Kunnostettavat alueet

 1. Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet
 2. Tuomarin epänormaaleiksi katsomat vahingoittuneet alueet (esim. työkoneiden, sateen tai kastelun aiheuttamat vahingot)
 3. Sorapäällysteiset pintasalaojat
 4. Siirtonurmen saumat, Mallipaikallissääntö F-7 on voimassa
 5. Maalatut etäisyysmerkinnät viheriöllä tai yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatuilla alueilla. Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun maalatut merkinnät häiritsevät vain pelaajan lyöntiasentoa.
 6. Syvät veden valumaurat bunkkerissa

3b) Kiinteät haitat

 1. Kiinteä haitta ja siihen valkoisella maalilla yhdistetty alue katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
 2. Kiinteä haitta ja sen sisällä olevat istutukset katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
 3. Soralla tai hakkeella päällystetyt tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Yksittäiset kivet ja hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja.
 4. Betonilaattojen päällä olevat penkit ja roskalaatikot ovat kiinteitä haittoja.

3c) Maahan painunut pallo

Sääntöä 16.3 muokataan seuraavasti: Vapautuminen ilman rangaistusta ei ole sallittu pallon ollessa maahan painunut bunkkerin maa- tai ruohoseinämään.

3d) Vapautumisen rajoittaminen lyöntiasentoa häiritsevän eläimen kolon osalta

Sääntöä 16.1 muokataan seuraavasti: Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun eläimen kolo häiritsee vain pelaajan lyöntiasentoa.

 

4. Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Mallipaikallissääntö F-5 on voimassa. Tätä paikallisääntöä voidaan käyttää vain silloin, kun sekä pallo että kiinteä haitta ovat yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Säännössä 16.1a mainitun lisäksi haittaamiseksi katsotaan se, kun kiinteä haitta on pelaajan pelilinjalla, korkeintaan kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja on korkeintaan kahden mailanmitan päässä pallosta.

Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen. 

 

5. Kuivatusojat pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla

Kuivatusoja, joka sijaitsee yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatuilla alueilla ja jota ei ole erikseen estealueeksi merkitty esimerkiksi väylillä 10, 12 ja 18 katsotaan olevan osa yleistä pelialuetta, eikä se ole estealuetta.

 

6. Mittamerkit kentällä

Kaikki kentällä olevat mittapaalut ja mittamerkit ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen ilman rangaistusta on mahdollista Säännön 16 .1 mukaisesti. Vapautumista ei sallita Säännön 15 .2 mukaisesti.  Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Yleinen rangaistus.

 

7. Suojeltavat puut

Vastaistutetut/ nuoret puut, jotka on tukipuin tuettu ja/tai oranssin värisin nauhamerkinnöin varustettu ovat kiellettyä pelialuetta:

 • Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, täytyy pelaajan vapautua tästä Säännön16 .1f nojalla.
 • Jos pelaajan pallo on estealueella ja tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, pelaajan täytyy vapautua tästä rangaistuksella Säännön 17.1e mukaisesti tai ilman rangaistusta Säännön 17.1e (2) nojalla.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

 

8. Pallo osuu kentällä olevaan sähköjohtoon

Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut kentällä olevaan sähköjohtoon pelattaessa väylää 2, 3 tai 4, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta siitä paikasta mistä edellinen lyönti suoritettiin (ks . Säännöstä 14 .6 kuinka toimia).

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

 

9. Mailat ja pallot

9a) Hyväksyttyjen draivereiden luettelo: Mallipaikallissääntö G-1 on voimassa.

Rangaistus paikallissäännön vastaisella mailalla lyömisestä: Tuloksen hylkääminen

9b) Urat ja lyöntipintojen merkinnät: Mallipaikallissääntö G-2 on voimassa

Rangaistus paikallissäännön vastaisella mailalla lyömisestä: Tuloksen hylkääminen

9c) Hyväksyttyjen pallojen luettelo: Mallipaikallissääntö G-3 on voimassa.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta: Tuloksen hylkääminen

 

10. Käyttäytyminen

Mikäli pelaaja käyttäytyy epäurheilijamaisesti, toimikunta voi rangaista pelaajaa. Epäurheilijamaista käytöstä on mm.:

 • Kentänhoidon laiminlyönti (esim. jättää hiekkaesteen haravoimatta tai turpeet laittamatta takaisin)
 • Epäasiallinen kielenkäyttö
 • Mailan heittäminen tai muu vaarallinen käsittely
 • Kentän, kaluston tai muun omaisuuden vahingoittaminen
 • Toisen pelaajan, toimihenkilön tai muun henkilön solvaaminen

Toimikunta käsittelee kunkin tapauksen erillisenä. Mahdollisia rangaistuksia ovat: varoitus, yhden lyönnin rangaistus, yleinen rangaistus, tuloksen hylkääminen ja määräaikainen kilpailukielto.

 

 

WIURILA GOLF - TILAPÄISESTI VOIMASSA OLEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT:                              (2021-)

 

Seuraavat paikallissäännöt voidaan ottaa käyttöön tilapäisesti ja ne voi olla voimassa:

 • Pallon puhdistussääntö (E-2) koko yleisellä pelialueella tai tietyillä määrätyillä alueilla.
 • Siirtosääntö (E-3) yleisen pelialueen väylän osalla, yhdellä tai useammalla reiällä.
 • Vapautuminen ilmastusreiän vaikutuksesta (E-4) yleisellä pelialueella sekä viheriöllä.

 

Säännöt voidaan ottaa käyttöön samanaikaisesti esimerkiksi sallien siirtosäännön väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatuilla alueilla ja pallon puhdistamisen muualla yleisellä pelialueella.

 

Kenttä tiedottaa tilapäisesti voimassa olevien paikallissääntöjen voimassaoloajan ja -alueen erikseen. 

 

PALLON PUHDISTUSSÄÄNTÖ (E-2)

Pelaajan pallon ollessa [erikseen määritellyllä alueella], voi pelaaja nostaa pallon, puhdistaa ja asettaa sen takaisin ilman rangaistusta.

Pelaajan täytyy merkitä pallon paikka ennen sen nostamista (ks . Sääntö 14 .1) ja pallo täytyy asettaa takaisin sen alkuperäiselle paikalle (ks . Sääntö 14 .2).

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

 

SIIRTOSÄÄNTÖ (E-3)

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

 • Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.
 • Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: 15cm vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:
 • Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:

» Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja

» Täytyy olla yleisellä pelialueella.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14 .2b (2) ja 14 .2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

 

VAPAUTUS ILMASTUREIÄN VAIKUTUKSESTA (E-4)

Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä:

 1. Pallon ollessa yleisellä pelialueella . Pelaaja voi vapautua Säännön 16 .1f nojalla. Jos pallo päätyy toiseen ilmastusreikään, voi pelaaja vapautua uudestaan tämän paikallissäännön nojalla.
 2. Pallon ollessa viheriöllä . Pelaaja voi vapautua Säännön 16 .1d nojalla.

Mutta haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan

lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.