PAIKALLISSÄÄNNÖT

WIURILA GOLF - PAIKALLISSÄÄNNÖT                                                                voimassa 15.4.2024 alkaen

 

Täydellinen paikallissäännön teksti, johon alla olevissa paikallissäännöissä viitataan, löytyy the Official Guide to the Rules of Golf -kirjasta sekä golf.fi sivuston materiaalipankin Mallipaikallissäännöistä.Jollei toisin mainita, rangaistus paikallissäännön rikkomisesta on yleinen rangaistus (kaksi lyöntiä lyöntipelissä ja reiän menetys reikäpelissä).

1. Kentän ulkorajat (Sääntö 18.2)

1a) Pallo on ulkona, kun se on minkä tahansa kentän rajaksi määritetyn valkoisten tolppien toisella puolella.
1b) Pallo on ulkona, jos se päätyy ulkona olevalle tielle tai tällaisen tien toiselle puolelle.
Pallo on ulkona, vaikka se tällaisessa tapauksessa päätyisikin kentän toiselle osalle, jossa pelaaminen on sallittua. Esimerkiksi väylien 14 ja 15 välillä.

2. Estealueet (Sääntö 17)

2a) Kun estealue on kiinni ulkorajassa, estealueen raja yhtyy ulkorajan kanssa.
2b) Jos estealueelle päätynyt pallo viimeksi ylitti punaisen estealueen kohdassa, jossa estealueen raja yhtyy ulkorajan kanssa, on pelaajalla lisäksi mahdollisuus käyttää yhdellä rangaistuslyönnillä vastakkaisen puolen vapautumista Mallipaikallissäännön B-2.2 mukaisesti. Esimerkiksi väylällä 3.

3. Varapallon lyöminen alkuperäisen pallon ollessa estealueella (B-3)

Jos pelaaja ei tiedä onko hänen pallonsa estealueella pelatessa väylää 3 tai 14, pelaaja voi pelata varapallon Säännön 18.3 mukaisesti, jota on muokattu seuraavasti:
Pelatessaan varapalloa pelaaja voi käyttää lyönti ja lyöntimatka -vapautusta (ks.Sääntö 17.1d(1)), linjassa taaksepäin -vapautusta (ks.Sääntö 17.1d(2)) tai jos kyseessä on punainen estealue, sivuttaista vapautusta (ks.Sääntö 17.1d(3)).
Pelaajan pelattua tämän säännön mukaisesti varapallon, ei hän voi enää käyttää muita Säännön 17.1 mukaisia vaihtoehtoja suhteessa alkuperäiseen palloon.
Päätettäessä milloin varapallosta tulee pelaajan pelissä oleva pallo tai milloin se pitää tai voidaan hylätä, Säännöt 18.3c(2) ja 18.3c(3) ovat voimassa, paitsi että:
Kun alkuperäinen pallo löytyy estealueelta kolmen minuutin etsinnän aikana. Pelaaja voi valita joko:

 • Pelaamisen jatkamisen alkuperäisellä estealueella olevalla pallolla, jolloin varapalloa ei saa enää pelata. Varapallolla lyötyjä lyöntejä ennen sen hylkäämistä (sisältäen lyönnit ja mahdolliset rangaistuslyönnit, jotka on pelattu yksinomaan tällä pallolla) ei lasketa, tai
 • Pelaamisen jatkamisen varapallolla, jolloin alkuperäistä palloa ei saa pelata.

Kun alkuperäistä palloa ei löydy kolmen minuutin etsinnän aikana, tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on estealueella, Varapallosta tulee pelissä oleva pallo.

4. Epänormaalit kenttäolosuhteet (mukaan lukien kiinteät haitat) (Sääntö 16)

4a) Kunnostettavat alueet

 1. Valkoisella tai sinisellä maalilla tai sinisillä tolpilla ympäröidyt alueet
 2. Tuomarin epänormaaleiksi katsomat vahingoittuneet alueet (esim. työkoneiden, sateen tai kastelun aiheuttamat vahingot)
 3. Sorapäällysteiset pintasalaojat
 4. Siirtonurmen saumat, Mallipaikallissääntö F-7 on voimassa
 5. Maalatut etäisyysmerkinnät viheriöllä tai yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatuilla alueilla. Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun maalatut merkinnät häiritsevät vain pelaajan lyöntiasentoa.

4b) Kiinteät haitat

 1. Kiinteä haitta ja siihen valkoisella maalilla yhdistetty alue katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
 2. Kiinteä haitta ja sen sisällä olevat istutukset katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi.
 3. Soralla tai hakkeella päällystetyt tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Yksittäiset kivet ja hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja.

4c) Maahan painunut pallo

Sääntöä 16.3 muokataan seuraavasti: Vapautuminen ilman rangaistusta ei ole sallittu pallon ollessa maahan painunut bunkkerin maa- tai ruohoseinämään.

4d) Vapautumisen rajoittaminen lyöntiasentoa häiritsevän eläimen kolon osalta

Sääntöä 16.1 muokataan seuraavasti: Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun eläimen kolo häiritsee vain pelaajan lyöntiasentoa.

5. Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Mallipaikallissääntö F-5 on voimassa. Tätä paikallisääntöä voidaan käyttää vain silloin, kun sekä pallo että kiinteä haitta ovat yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Säännössä 16.1a mainitun lisäksi haittaamiseksi katsotaan se, kun kiinteä haitta on pelaajan pelilinjalla, korkeintaan kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja on korkeintaan kahden mailanmitan päässä pallosta.

6. Kielletty pelialue

Alue, joka on merkitty sinivalkoisilla paaluilla, on kielletty pelialue, jota käsitellään epänormaalina kenttäolosuhteena. Kielletyn pelialueen haittaamisesta täytyy vapautua ilman rangaistusta Säännön 16.1f mukaisesti

7. Pallo osuu kentällä olevaan sähköjohtoon

Jos tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pelaajan pallo on osunut kentällä olevaan sähköjohtoon tai pylvääseen, tukivaijereihin tai sähköpylvääseen kuuluvaan osaan pelattaessa väylää 2 tai 3, lyöntiä ei lasketa. Pelaajan tulee uusia lyönti ilman rangaistusta siitä paikasta mistä edellinen lyönti suoritettiin (ks . Säännöstä 14 .6 kuinka toimia).
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

8. Käyttäytyminen

Mikäli pelaaja käyttäytyy epäurheilijamaisesti, toimikunta voi rangaista pelaajaa.
Epäurheilijamaista käytöstä on mm.:

 • Kentänhoidon laiminlyönti (esim. jättää hiekkaesteen haravoimatta tai turpeet laittamatta takaisin)
 • Epäasiallinen kielenkäyttö
 • Mailan heittäminen tai muu vaarallinen käsittely
 • Kentän, kaluston tai muun omaisuuden vahingoittaminen
 • Toisen pelaajan, toimihenkilön tai muun henkilön solvaaminen

Toimikunta käsittelee kunkin tapauksen tapauskohtaisesti. Mahdollisia rangaistuksia ovat: varoitus, yhden lyönnin rangaistus, yleinen rangaistus tai tuloksen hylkääminen.
 

Wiurila Golf & Country Club ry
Kilpailu- ja tasoitustoimikunta
Huhtikuu 2024

Lataa tästä paikallissäänöt PDF:änä.

 

WIURILA GOLF - TILAPÄISESTI VOIMASSA OLEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT: (2021-)
Seuraavat paikallissäännöt voidaan ottaa käyttöön tilapäisesti ja ne voi olla voimassa:
➢ Pallon puhdistussääntö (E-2) koko yleisellä pelialueella tai tietyillä määrätyillä alueilla.
➢ Siirtosääntö (E-3) yleisen pelialueen väylän osalla, yhdellä tai useammalla reiällä.
➢ Vapautuminen ilmastusreiän vaikutuksesta (E-4) yleisellä pelialueella sekä viheriöllä.

Säännöt voidaan ottaa käyttöön samanaikaisesti esimerkiksi sallien siirtosäännön väylämittaan tai
lyhyemmäksi leikatuilla alueilla ja pallon puhdistamisen muualla yleisellä pelialueella.

Kenttä tiedottaa tilapäisesti voimassa olevien paikallissääntöjen voimassaoloajan ja -alueen erikseen.

PALLON PUHDISTUSSÄÄNTÖ (E-2)
Pelaajan pallon ollessa [erikseen määritellyllä alueella], voi pelaaja nostaa pallon,puhdistaa
ja asettaa sen takaisin ilman rangaistusta.
Pelaajan täytyy merkitä pallon paikka ennen sen nostamista (ks. Sääntö 14.1) ja pallo täytyy
asettaa takaisin sen alkuperäiselle paikalle (ks. Sääntö 14.2).

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen
rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

SIIRTOSÄÄNTÖ (E-3)
Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi,
voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon
seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:
• Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.
• Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: 15cm vertailupisteestä, mutta seuraavin
rajoituksin:
• Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:
» Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
» Täytyy olla yleisellä pelialueella.
Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa
pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14.2b (2) ja 14.2e olevien
toimintatapojen mukaisesti.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen
rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

VAPAUTUS ILMASTUSREIÄN VAIKUTUKSESTA (E-4)
Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä:
(a) Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1f nojalla. Jos pallo
päätyy toiseen ilmastusreikään, voi pelaaja vapautua uudestaan tämän paikallissäännön
nojalla.
(b)Pallon ollessa viheriöllä. Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1d nojalla.
Mutta haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan
lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen
rangaistus Säännön 14.7a nojalla.