HALLITUS

Teppo Nieminen, pj
Tina Anttila
Veli-Matti Toivonen
Juri Virkki
Mika Aitio
Viljami Nieminen