HALLITUS

Teppo Nieminen, pj
Tina Kesälä
Veli-Matti Toivonen
Juri Virkki
Mika Aitio